Bambi-Schnitzel

Bambi-Schnitzel

6,90€

kleines Schnitzel mit Pommes frites